Ronda Sant Antoni, 41 Principal
De dilluns a divendres
13:30-15:30 / 20-22:30