Ronda Sant Antoni 41 Principal
De dilluns a divendres
13:30-15:30 / 20-22:30
Tel. +34 93 207 61 15